De horecasluiting die vanaf woensdagavond 14 oktober van toepassing is geldt ook voor Denksportcentrum de Lombard. In de tussentijd zijn er vervangende activiteiten die door de verenigingen op internet worden georganiseerd. Jeugdschaak gaat wel live door. De regels voor binnensporten zijn op een rij gezet door Rotterdam Sportsupport.

Hier vind je de nieuwe Noodverordening voor de regio Rotterdam met vragen en antwoorden.

Hopelijk duurt de sluiting niet te lang. Blijf allemaal gezond!

 

Ook het Denksportcentrum de Lombard krijgt te maken met de nieuwe regels die het virus moeten terugdringen. We hebben nog wel een tijdje met het Coronavirus te maken. We proberen deze tijd zo goed mogelijk te overbruggen met gepaste maatregelen en een zo veilig mogelijke speelomgeving. We willen iedereen die live wil bridgen en schaken ook in deze moeilijke tijd nog die mogelijkheid bieden.

Voor ons gelden de regels voor horecagelegenheden uit de Noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De belangrijkste nieuwe regels zijn:

Hier vind je het actuele protocol.

Het Denksportcentrum organiseert op donderdagmiddag elke week vrij bridgen; je kunt daar ook komen zonder partner, maar meld je wel van te voren even aan. Dat kan via de agenda op de site
https://5077.bridge.nl/evenementen/ of via Ilse de Roest rotterdamilse@hotmail.com (06 42780708).

Vrijdagmiddag is er een crossimp partij. Meer informatie kun je inwinnen bij Aarnout Helmich (aarnout27@yahoo.com, 06 37417735).

Op woensdagmiddag wordt er vaak nog een robberpartij gespeeld. Heb je daarin interesse informeer dan eens bij Rob Donkersloot of het misschien iets voor jou is. (06 53812481 of r.donkersloot85@upcmail.nl)

We verwachten ook binnenkort weer af en toe op de zondagmiddag een drive te gaan organiseren. Volg de informatie hierover op deze site.

Met nieuwe beginnerscursussen wachten we nog even. Geïnteresseerden kunnen zich wel aanmelden om op de hoogte gehouden te worden.

Op 31 augustus verscheen een nieuwsbrief van HKF en DDL die je hier kunt lezen: Nieuwsbrief 31-8-2020

Voor alle activiteiten is dit protocol van toepassing.

Op zondag 23 augustus kwamen delegaties van de verschillende besturen bij elkaar om de plannen voor de komende periode met elkaar te delen. BC De Lombard is bezig met te kijken naar het combineren van in de zaal spelen en thuis ( digitaal) spelen met dezelfde spelverdeling. BC Metro en Never Down volgen deze nieuwe ontwikkeling met interesse, maar starten vooralsnog met een wat kleinere competitie in de zaal. BC’85 gaat voorlopig ladderen op de woensdagmiddag, van de 13 zittingen tellen de 5 beste scores.  BC Metro geef de mogelijkheid aan leden van BC Metro, Never Down en BC’85 om op  Stepbridge te spelen op maandagavond voor wie nog niet de zaal in wil. In de Lombard kunnen we aan maximaal circa 16 tafels bridge spelen, verdeeld over boven en beneden. De schaakvereniging RSR Ivoren Toren start op 11 september de competitie na het houden van de ledenvergadering op 4 september.

Het 7-koppige kunstenaarscollectief Essentie bestaat uit Lies Arsieni, Anne Marie Bouwman, Debbie van der Drift, Inge Hutten, Mariëlla Peters, Tilly Pieëte en Tineke Radder.

Essentie (v) wezen, de kern van een zaak

De kunstenaars kennen elkaar van de SKVR in Rotterdam, waar ze het vierjarige traject “de Opleiding” hebben gevolgd tot beeldend kunstenaar. Na het afstuderen hebben ze contact met elkaar gehouden en een kunstenaarscollectief gevormd.

Vanaf 23 augustus tonen zij hun werk in De Lombard. Zowel op de begane grond als in de kelder is een interessante expositie met gevarieerd werk uit verschillende disciplines te zien.

De gemeente Rotterdam liet ons vandaag weten:
” Naar aanleiding van de vragen van denksportverenigingen -accommodaties  heeft de gemeente nog een keer gekeken naar de mogelijkheden.  De gemeente neemt geen standpunt in over de 1,5 meter afstand anders dan in de Noodverordening staat : 1.5 meter afstand aanhouden als dat normale sportbeoefening niet in de weg staat. Met een ruimere opstelling van tafels en stoelen moet dat te doen zijn.

Zeker voor de oudere deelnemers is het ook het meest verstandige om afstand te houden, ook aan de speeltafel.  Als dat echt niet te doen is, dan geldt dus dat het  “normale sportbeoefening in de weg staat” en dan is het spelen binnen de 1.5m wel toegestaan.
Die inschatting is aan de clubs, maar wel met dringende advies vanuit de Noodverordening en de gemeente om 1.5m aan te houden. Als zij vinden dat dat voor hun sport echt niet kan is dat aan hen zelf om keuzes te maken, maar ook desgevraagd die keuzes te onderbouwen. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin toch een uitbraak ontstaat bij een dergelijke vereniging.”

Ook het advies van de BridgeBond is op dit moment om de 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen. Klik hier voor het protocol van de nbb.

De tafelopstelling en het protocol van Denksportcentrum de Lombard gingen hier al vanuit. Daarom is ons protocol niet gewijzigd na deze aankondigingen.

In een eerdere publicatie leek de 1,5m bij bridgen net als bij andere binnensporten te zijn losgelaten. Woensdag 1 juli werd echter de model noodverordening voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd waarin voor bridgen wel 1,5m het uitgangspunt lijkt te zijn. In de toelichting op de noodverordening is de volgende tekst opgenomen:

“Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.”

De reactie van de gemeente Rotterdam betreft dus de interpretatie van deze tekst voor onze veiligheidsregio.

Het live spelen kan weer vanaf 1 juli! Hier vind je het overzicht wat er op de Lombard is te doen en hoe je je daarvoor kunt inschrijven: Zomerprogramma de Lombard.

De zaal van de Lombard heeft in de afgelopen weken een heel ander aanzien gekregen: tafels zijn in groepjes van vier aan elkaar geschoven, zodat een onderlinge afstand van anderhalve meter tussen de spelers ontstaat (weliswaar niet wettelijk verplicht, maar toch gewenst) en de tafels onderling hebben een afstand van meer dan twee meter. We hebben in de bovenzaal 10 en beneden 9 tafels staan.

Bij het live spelen is het Protocol Denksportcentrum de Lombard van toepassing. We hopen van harte dat iedereen dat respecteert en met anderen rekening houdt.
Allemaal een mooie zomer toegewenst!

Vanaf 1 juli 2020 mag er op de Lombard weer worden gebridged en geschaakt. Dit is – met een klein voorbehoud – alvast ons concept protocol met huisregels met alle verwijzingen naar regelgeving. We zoeken niet de grenzen op van wat mag, maar gaan voorzichtig en zo veilig mogelijk starten.  Niet alle nieuwe regels die zijn aangekondigd op de persconferentie van 24 juni zijn al 100% zeker en even duidelijk, dus vandaar een voorbehoud.

Binnenkort vind je hier ook het zomeroverzicht van de Lombard met de mogelijkheden mee te doen aan zomerdrives en vrij spelen.

Eric Langbroek zal de eerste drie donderdagen van juli met hulp van Ilse de Roest de donderdagmiddag organiseren. Daarna zal Anton Beugelink de rol van wedstrijdleider op zich nemen.

Nu inschrijven kan alvast voor de donderdag- en vrijdagmiddag activiteiten:

Donderdagmiddag 13.15 uur:  Vrij spelen.
Karakter: recreatieve spelers, vriendschappelijk en gezellig.
Informatie en aanmelden:
Via de agenda op de website: hier inschrijven  of bij
Ilse de Roest
rotterdamilse@hotmail.com
06 42780708

Vrijdagmiddag 13 uur: Cross-imp partij en oefen/recreatieve partij (bij voldoende interesse)
Karakter: competitieve spelers en recreatieve spelers, rumoerige gezelligheid.
Informatie en aanmelden:
Aarnout Helmich
aarnout27@yahoo.com
06 37417735

Het is nog afwachten wat voor binnensporten – en bridgen en schaken in het bijzonder – kan en mag vanaf 1 juli. In de nieuwsconferentie gepland op woensdag 24 juni (misschien 23 juni) wordt de aanpak van het coronavirus vanaf 1 juli uit de doeken gedaan. Daarna verwachten we dat NOC*NSF en de NBB met richtlijnen en adviezen komen. In de tussentijd buigen de verenigingsbesturen zich over het houden van live zomercompetities, waarover binnenkort meer. En in het weekend van 20 juni is de zaal in gereedheid gebracht zodat het 1,5m bridgen kan worden getest.

Denksportcentrum de Lombard zal vanaf 2 juli op donderdag- en vrijdagmiddagen open zijn voor bridgen. Uiteraard is er een voorbehoud mbt de uitkomst van de persconferentie.
Vooraanmelding is vanaf nu mogelijk.

Donderdagmiddag 13.15 uur:  Vrij spelen.
Karakter: recreatieve spelers, vriendschappelijk en gezellig.
Informatie en aanmelden:
Via de agenda op de website: hier inschrijven  of bij
Ilse de Roest
rotterdamilse@hotmail.com
06 42780708

Vrijdagmiddag 13 uur: Cross-imp partij en oefen/recreatieve partij (bij voldoende interesse)
Karakter: competitieve spelers en recreatieve spelers, rumoerige gezelligheid.
Informatie en aanmelden:
Aarnout Helmich
aarnout27@yahoo.com
06 37417735

 

We zijn blij dat we binnenkort weer open kunnen gaan (in aangepaste vorm). In meerdere opzichten is er hard gewerkt. Helaas heeft DdL in de huidige situatie moeten concluderen dat de voorgenomen bedrijfsleiding niet kan doorgaan. In goed overleg is besloten om niet met Wendy en Alex verder te gaan. We betreuren dit, maar kunnen niet anders.

DdL heeft een plan gemaakt voor de bemensing voor de komende periode. Daantje van der Poel en Kees Labee zullen de komende tijd als vaste gezichten de meeste bardiensten gaan draaien en de zaak runnen. Aarnout Helmich zal de vrijdagmiddagpartij gaan organiseren en dan ook de bardienst doen. De personele bezetting op de Lombard zal in verband met de huidige onzekerheid de komende maanden voorlopig plaatsvinden met flexibele krachten, aangevuld met ondersteuning vanuit het bestuur van DdL.

Home

Clubs & uidagingen

Zaalhuur

Cursussen

Over ons

Contact