“Wij bridgen elke maandag maar niet met elkaar. Dat is onze manier.”
Donderdagavond: "Fanatiek bridgen met de grootste lol"
"De vorige winnaars zijn er ook om je te inspireren”
“Probeer eens een mooie flat white”
“ Soms winnen we , soms verliezen we, maar altijd gezellig”
“Een paar keer per jaar zorg ik voor een nieuwe exposant”
"Als wedstrijdleiders willen we iedereen een leuke avond bezorgen”
"Meet the crew"
Previous
Next

Over ons

Onze missie:
‘Denksportcentrum de Lombard wil inspireren tot mooie ontmoetingen tussen mensen met een passie voor denksport en -spel’

Denksportcentrum de Lombard is de plek voor iedereen die van een ontspannen of juist serieus spelletje houdt in goed gezelschap. De verscheidenheid van clubs en niveaus maakt dat er altijd wel een club is die bij je past waar je op je eigen niveau kunt spelen. Onze locatie is speciaal ingericht en toegerust voor denksporten. De twee stichtingen die deze locatie beheren en exploiteren hebben geen winstoogmerk.

In het denksportcentrum zijn verschillende activiteiten:

  • de vaste clubmiddag en clubavonden van 4 bridgeverenigingen (BC Metro, BC Never Down, BC ’85 en BC de Lombard) en 1 schaakvereniging (RSR Ivoren Toren)
  • bridgedrives en vrij spelen georganiseerd door Denksportcentrum de Lombard
  • diverse bridgecursussen, bridgetrainingen en (jeugd)schaaktrainingen

Verhuur:
De ruimte is te huur op de tijden dat er geen clubactiviteiten zijn, voor o.a. vergaderingen en trainingen. Voor zaalhuur, vragen en ideeën neem contact op met info@denksportcentrumdelombard.nl

Het denksportcentrum en uw privacy

Het Denksportcentrum en de daar spelende clubs en verenigingen, vaak in samenwerking met de nationale sportbonden en de sportdistricten, gebruiken uw persoonlijke gegevens om uitslagen, wedstrijden en prestatielijsten (rankingen) vast te stellen of mogelijk te maken. Ook gebruikt het Denksportcentrum persoonsgegevens ten behoeve van de debiteurenadministratie.

De individuele club of vereniging is verantwoordelijk voor zijn eigen privacyreglement (meestal op de club-website te vinden).

Zowel de organiserende clubs / verenigingen als individuele leden maken foto/video opnames, m.n. bij feestelijke evenementen. Degene die niet wil dat afbeeldingen van haar/hem op de sociale media of op de clubwebsites worden gepubliceerd, adviseren wij dit bij aanvang van het evenement duidelijk te maken. Ook achteraf kan steeds gevraagd worden afbeeldingen te verwijderen.

Rechten van belanghebbenden
Belanghebbenden hebben het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van hun persoonsgegevens in beheer bij hun club, c.q. het sportdistrict en/of de landelijke sportbond.

Belanghebbende heeft tevens het recht om:

  • Bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens,
  • Verzoeken een verwerking te beperken,
  • Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens.
  • Gegevensoverdraagbaarheid
  • Op elk moment eerder gegeven toestemmingen wederom in te trekken
  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens0

Indien een wettelijke plicht of het gerechtvaardigd belang van club, c.q. het sportdistrict en/of de landelijke sportbond zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Contact / nadere informatie Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze secretaris.

Home

Clubs & uidagingen

Zaalhuur

Cursussen

Over ons

Contact